Disa, F.151012, Föräldrar: Klara o Diezel, Opaline, grå.