ANTONIA
F.141112
Danskbrokig, violkobolt
Uppf: Carina Felixon, Vännäs