171005

Jag kommer inte att sätta några par i häck under hösten. Eftersom jag ska flytta i december har jag beslutat mig för att vänta och sätta fåglarna i häck när vi kommit i ordning i den nya lägenheten. Det kan bli stressigt för fåglarna under flytten och då kan föräldrarna ge sig på eller överge sina ungar, därför väljer jag att vänta tills efter flytt.

Lotta Gustafsson