Nimbus, F.160109, Föräldrar: Lykke o Figaro, Gulmaskad, normaltecknad.