Odon, F.160107, Föräldrar: Luna o Theo, Australbrokig, kobolt