LIMÓN
F.140926
Gulmaskad, Texas Clearbody
Uppf: Åsa Fahlgren, Ö-vik